Seminar o upravljanju kvalitetom u Osijeku

Seminar o upravljanje kvalitetom održat će se u Osijeku 15.12. u organizaciji Centra za poduzetništvo.

Upravljanje kvalitetom je proces neprekidnog poboljšavanja poslovanja te predstavlja temelj konkurentnosti na današnjem tržištu.

Polaznici seminara imat će priliku saznati više o teorijskim postavkama kvalitete, troškovima kvalitete (kako dobre, tako i loše), kako je i u kolikoj mjeri kvaliteta u vezi s uspješnošću poduzeća te više o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom (ISO standardi).

Seminar će se održati 15.12.2009. godine u vremenu od 13,00 do 17,00 sati, u prostorijama Centra za poduzetništvo (Poduzetnički inkubator BIOS, objekt A, 1.kat), J. J. Strossmayera 341.

Kotizacija za seminar iznosi 50,00 kn, budući da je isti subvencioniran od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Više informacija i prijave na besplatni telefon 0800 345 345 ili na info@poduzetnistvo.org.