Seminar o poslovnom pregovaranju i prodajnim vještinama u Osijeku

Seminar o poslovnom pregovaranju i prodajnim vještinama mr. Darije Krstić održat će se 30.11.2009. godine u Osijeku.

Cilj seminara je osposobiti polaznike za uspješnu komunikaciju, osvijestiti važnost pozitivnog ophođenja s ljudima, te ostvarivanje pozitivnih rezultata.

Seminar će obuhvatiti načine otvaranja pozitivne komunikacije, uspješno provođenje alata u pregovorima, rješavanje prigovora, načine rješavanja konflikta te  dati konkretne prijedloge o tome što učiniti kada kupac kaže „ne“, odnosno kako ga potaknuti da kaže „da“.

Predavačica je mr. sc. Darija Krstić, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u prodaji te pregovaranju.

Seminar će se održati 30.11.2009. godine u prostorijama Centra za poduzetništvo Osijek, J. J. Strossmayera 341 (Poduzetnički inkubator BIOS, objekt A, 1. kat) u vremenu od 12,00 do 16,00 sati.

Prijave i upite možete poslati na  info@poduzetnistvo.org  ili na broj telefona 0800 345 345.