Nominacije predavača za Windayse traju do kraja siječnja

Nominacije predavača za Windayse traju do kraja siječnja

Nominacije predavanja za WIndays konferenciju su u tijeku i svi zainteresirani mogu nominirati svoje predavanje do 31.01.2019. godine u ponoć.

Nominacija se vrši putem web stranice windays.hr/nominacija, a o tome koja će predavanja ući u službeni konferencijski program odlučuje programski odbor. Nominacije za WInDay19 Technology moguće su u sljedećim smjerovima i temama:

Moderno radno okruženje – upravljanje promjenama, integrirana komunikacijska platforma, Microsoftove SaaS usluge, sigurnost, upravljanje uređajima
Aplikacije i infrastruktura - kontejnerske tehnologije u Azureu, DevOps tehnologije, moderna IT infrastruktura (SDI – software defined infrastructure), „serverless“ tehnologije, projekti otvorenog koda
Platforma za poslovne aplikacije - tehnologije Power Apps, Microsoft Flow, Power BI, Dynamics 365
Podaci i umjetna inteligencija - strojno učenje, Natural Language Processing, računalni vid i govor, sustavi za Big Data analitiku, jezici za znanost o podacima

Dodatne informacije vezane uz prijavu predavanja mogu se dobiti putem emaila nominacije@windays.hr WIndaysi će se održati od srijede do petka, od 3. do 5. travnja 2019. godine, u Amadria Parku u Šibeniku. Konferencija će donijeti pregled aktualnih tehnoloških trendova i novosti. Među ključnim temama bit će umjetna inteligencija, sigurnost, IoT, DevOps i rješenja koja se temelje na otvorenom kodu.

Još detaljniji pregled programskih smjerova Windays Technology konferencije nalazi se u nastavku:

Moderno radno okruženje (MW)
- Upravljanje promjenama (pri implementaciji M365 proizvoda)
- Integrirana komunikacijska platforma (kombiniranjem Teamsa, SharePointa, mobilnog I
desktop Outlook klijenta)
- Microsoftove SaaS usluge – tajne, trikovi i najbolje prakse
- Sigurnost (Intelligent Security Graph, sigurnost podatkovnih centara, Cyber Defense,
upravljanje pristupom i identitetima, zaštita informacija - Information Protection, zaštita
od sigurnosnih prijetnji - Threat Protection, upravljanje sigurnošću)
- Upravljanje uređajima (Enterprise i SMB scenariji, Windows 10, IOS i Android)

Aplikacije i infrastruktura (DevOps)
- Kontejnerske tehnologije u Azureu (Docker, Kubernetes, Service Fabric i sl.)
- Prave DevOps priče – CI/CD alati (uključujući Azure DevOps i druga open-source
rješenja), upravljanje timovima, promjena kulture organizacije/tima
- Moderna IT Infrastruktura – automatizacija procesa, SDN (Software-defined
Networking), SDI – (Software-defined Infrastructure)
- Serverless tehnologije (Azure Functions koristeći .NET, node.js, Python, i sl.; Logic
Apps)
- Projekti otvorenog koda
- JavaScript frameworkci i tehnologije
- Migrating apps to cloud, rearchitecting and rebuilding
- Software architecture, monolith vs. microservices

Platforma za poslovne aplikacije (Biz)
- Power Apps tehnologije (Canvas aplikacije, Model-driven aplikacije)
- Common Data Service (CDS) for Apps
- Microsoft Flow – za osobne i timske automatizacije
- Power BI – kao zasebna tehnologija za visualizaciju podataka i izradu kontrolnih ploča
(eng. Dashboard) i kao integralni dio Microsoftove Power Platforme
- Dynamics 365 – Sales, Service (posebice Connected Field Service), Finance and Ops,
Talent, Marketing
- Dynamics 365 Business Central

Podaci i umjetna inteligencija (AI)
- Strojno učenje (eng. Machine learning) - Deep learning, Supervised/unsupervised
learning
- Natural Language Processing (NLP)
- Računalni vid (Computer vision), računalni govor (Computer Speech)
- Jezici za znanost o podacima - Python, R
- Internet-of-Things (IoT) tehnologije – Prihvat podataka u sustavu (eng. Ingestion) -
Eventhub/IoT Hub i Kafka, Procesiranje podataka u realnom vremenu (Stream Analytics,
Storm, Spark Streaming). Lambda pattern na Azureu.
- Big data analitika – Azure Data Lake Store (HDFS as a Service), Data Lake Analytics,
Apache Spark on HDInsight
- NoSQL tehnologije (uključujući CosmosDB API-eve, ali i druge opcije)
- Moderni RDBMS sustavi i skladištenje podataka (eng. Data Warehousing)