Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude - seminar u Osijeku

Najvažniji resurs svake tvrtke su ljudi, što je i tema seminara koji će se održati u osječkom Centru za poduzetništvo 10.12.2009. godine.

Cilj ovog seminara je upoznati polaznike s učinkovitim načinima u procesu zapošljavanja novih djelatnika, alatima koji će im omogućiti lakše praćenje i kontrolu zaposlenika, kao i motivaciju istih. Sve navedeno je preduvjet ostvarenja uspješnijih poslovnih rezultata.

Voditeljica seminara je mr. Darija Krstić, a na seminaru će se spomenuti sljedeće teme:

Kako i gdje tražiti dobre zaposlenike?
Kako od velikog broja potencijalnih zaposlenika izabrati najboljeg?
Što je važno za zadržavanje zaposlenika?
Praćenje efikasnosti rada djelatnika
Zašto djelatnici odlaze, a zašto ostaju u tvrtkama?
Kako postići bolju motivaciju zaposlenika?

Seminar će se održati od 12 do 16 sati 10.12.2009. godine u Centru za poduzetništvo Osijek (J. J. Strossmayera 341). Cijena seminara je 150,00 kn (PDV uključen u cijenu), a grupa je ograničena na 20 polaznika. Prijave na seminar traju do 9.12.2009. godine, a više informacija može se dobiti putem telefona 0800 345 345.