FER-ovci oduševljeni matematičkim zadatkom o menzi na Filozofskom

FER-ovci oduševljeni matematičkim zadatkom o menzi na Filozofskom

Otvaranje menze na Filozofskom fakultetu poslužilo je docentu Buriću kao povod za postavljanje zadatka na kolokviju.

Taj profesor nekolicine matematičkih predmeta na FER-u uočio je interes studenata FER-a i FSB-a za otvaranje menze na Filozofskom, pa je odlučio temu iskoristiti i u zadatku koji je postavio u kolokviju studentima prve godine. Nakon što je kolokvij prošao, objavio ga je i u Facebook događaju Masovni odlazak u menzu na Filozofskom i tako izazvao vrlo pozitivne reakcije studenata . Zadatak prenosimo u cijelosti:

Vijest o otvaranju menze na FFZG-u širi se među studentima proporcionalno broju studenata koji su čuli za tu vijest. Ako je nakon dva dana za tu vijest čulo 300 studenata, a nakon četiri dana 1500 studenata, odredite koliko studenata je čulo za tu vijest nakon šest dana te kolika je brzina širenja vijesti u tom trenutku. Postoji li minimalna i maksimalna brzina širenja vijesti? Obrazložite i skicirajte graf broja studenata koji su čuli za vijest u ovisnosti o vremenu u danima.