FERedu Talks 6 - HTML i Typescript - Zagreb

15.03.2018 u 17:00
FERedu Talks 6 - HTML i Typescript - Zagreb

Šesto predavanje u ciklusu predavanja pod nazivom "Programming Talks" održat će se u četvrtak, 15. ožujka 2018. na FER-u u dvorani D160-2, s početkom u 17 h.

Predavanje će se nastaviti na prethodno i obuhvatiti osnove HTML-a i Typescripta te izradu korisničkog sučelja za web aplikaciju izrađenu na prethodnom predavanju koristeći Angular razvojni okvir. Cilj predavanja je upoznati polaznike s jezicima i alatima za izradu korisničkih web sučelja s jednim od najmodernijih razvojnih okvira. 

Predavač je student 5. godine FER-a na smjeru Programskog inženjerstva i informacijskih sustava Alen Hrga, član studentske udruge EESTEC i koordinator EESTEC IT tima u akademskoj godini 2017./2018. s kojima je radio na izradi nekoliko web sustava za udrugu. Uz višegodišnji rad u praksi Alen je bio organizator radionice FERsec Challenge 2017 te Blockchain Development Meetup-a održanom u HUB385. Područja njegovog interesa su web development, arhitektura sustava i blockchain.

Predavanje nije namijenjeno samo studentima, otvoreno je za sve koji se prijave.

Lokacija: FER